T�rk�e  English 
 »   | 
  Teknokim Soğuk Zincir İndikatörleri Time Temperature Indicators (TTI) Akıllı Etiket Teknolojisi Kısa Katalog

Teknokim Time Temperature  “Soğük Zincir Indika-tör” ürününün kendisi için belirtilen eşit sıcaklığın dışında bir sıcaklığa maruz kaldığında, özellikle ilaç ve gıda ürünlerinin, yapısında bozulmalar meydana gelecektir. Teknokim “soğuk zincir” time tempera-ture indikatörlerının amacı maruz kalınan sıcaklık ve süreyi tespit ederek ürünün zamanında, “taze”, kullanılmasını sağlamaktır. Ürün eşit sıcaklığının dışına çıkarıldığı zaman, aktivasyon şeridinin çekilmesi ile birlikte indikatör içinde bulunan rezervuar pet, özel şekilde reçetelermiş polimer kimyasal karışımın sıcaklığa bağlı olarak erir. Erimesi esnasında kendisine dayalı yatay şekilde bulunan fitilde kimyasal reaksiyona girerek yürüme başlatır. Bu ilerleme indikatörde bulunan pence-reden (2°C - 8°C) soğuk zincir hareketi gözlem-lenebilir. Bu sayede ürünün ihtiyaç duyulan stabile parametreleri takip edilebilir.

 

                      Aktivasyon  Öncesi                                  Aktivasyon   12°C üzeri sıcaklıklarda uzun bir süreyi aşmıştır.

 Aşı, ilaç veya ihtiyaç duyulan diğer “Soğuk Zincir” ürünlerinin, önerilen depolama şartları maksimum sıcaklığı üzerinde kalınan süreyi gösteren bir belirteçtir.
   
Teknokim soğuk zincir indikatörleri geri dönüşümsüz, az veya aşırı sürede ısıya maruz kalan ilaç vb. ürünler için geçen süreyi takip ederek, nihai tüketiciyi uyaran bir belirteçtir.
 
Ürünün, üretiminden başlayarak taşıma ya da depolama esna-sında sıcaklığın yükselmesi nedeniyle verilen depolama sürelerinin değişikliği nedeniyle kalitesinde bozulmalar meydana gelebilir ve ürün kullanılmaz hale gelir. Oluşumların sadece bir kere veya daha fazlasının meydana gelip gelmediğini bilmek her zaman mümkün olmayabilir. Oysa burada önemli olan üreticinin ürünün sağlıklı olduğunu belirten değerlerin 2°C  -8°C üzerinde ne kadar süreyle kalmış oldu-ğudur. Ürün, kısa süreli mi ya da daha uzun süreli mi ısıya maruz kalmıştır? Amaç sürecin kesin bilinmesidir.

Teknokim, Soğuk Zincir İndikatörleri, özellikle ilaç ürününde bir ya da daha fazla ısı değişimine maruz kalınıp kalınmadığını halen taze veya kullanılamaz olduğunu, süreyi gösterge pencerelerinden belirlemekle kalmayıp aynı zamanda, ürünün kritik sıcaklık seviyesine ne kadar süre maruz kaldığını da bildirir.

Teknokim Soğuk Zincir İndikatörleri başlangıç esnasında sol tarafında bulunan perforajlı başlama piminin çekilmesiyle aktivasyon durumuna geçer ve sağ istikamete doğru logaritmik olarak, her saat başında izlenebilir şekilde, geri dönüşümsüz, son derece hassas bir belirteçtir. Ayrıca, yurdumuzda üretilmesinden dolayı düşük maliyetli ve görsel kullanımı kolay bir üründür. Ürün ya da paket üzerine uygulanabilir şekilde arkasında yapışkan bir yüzey ile üretilmektedir.

İndikatör yüzeyinde bulunan gözlem penceresinden sürecin izlenebilir olması gayesiyle beyaz yüzeyden maviye dönüşür. Depolama esnasında İlaç vb. ürün, verilen güvenli sıcaklık oranından ve nem oranından yüksek olmayan ortamda tutulduğu sürece, renkte bir değişiklik olmayacaktır. Belirtilen sıcaklık eşik seviyesi aşımında renk, sağa doğru gözlem penceresinde bulunan ölçek boyunca hareket edecek ve böylece sıcaklık farklılaşmasının ne kadar süredir devam ettiği açıkça görülebilecektir. Bozulmuş, kullanılamaz halde olan ürünlerde, nakliye, depolama ve son kullanıcı için önemli bir görsel uyarıcıdır.  Soğuk zincir, kırılma noktasının geri dönüşümsüz bir şekilde görsel olarak uyarıcısı olacaktır. Teknokim Soğuk Zincir İndikatörleri, farklı temel süre özelliklerine maruz kalmışlığı veya sıcaklık aşımının çeşitli süre durumlarını izlemek üzere farklı tip ve boylarda üretilmektedir.

Soğutulmuş ya da serin hava deposunda tutulan ilaç ürünleri için 8°C ve 12°C veya İç mekanlardaki ürünler için 18°C - 23°C  gibi daha farklı tipte belirteçler üretilmektedir. Mevcut ürün için veya ikinci bir paket/ ambalajda kullanılmak gayesiyle baskılı ve yapışkan yüzeyli indikatör etiket çeşitleri bulunmaktadır.
                                                                                     

Teknokim Time Temperature  “Soğük Zincir Indika-tör” ürününün kendisi için belirtilen eşit sıcaklığın dışında bir sıcaklığa maruz kaldığında, özellikle ilaç ve gıda ürünlerinin, yapısında bozulmalar meydana gelecektir. Teknokim “soğuk zincir” time tempera-ture indikatörlerının amacı maruz kalınan sıcaklık ve süreyi tespit ederek ürünün zamanında, “taze”, kullanılmasını sağlamaktır. Ürün eşit sıcaklığının dışına çıkarıldığı zaman, aktivasyon şeridinin çekilmesi ile birlikte indikatör içinde bulunan rezervuar pet, özel şekilde reçetelermiş polimer kimyasal karışımın sıcaklığa bağlı olarak erir. Erimesi esnasında kendisine dayalı yatay şekilde bulunan fitilde kimyasal reaksiyona girerek yürüme başlatır. Bu ilerleme indikatörde bulunan pence-reden (2°C - 8°C) soğuk zincir hareketi gözlem-lenebilir. Bu sayede ürünün ihtiyaç duyulan stabile parametreleri takip edilebilir.

 

                      Aktivasyon  Öncesi                                  Aktivasyon   12°C üzeri sıcaklıklarda uzun bir süreyi aşmıştır.

 Aşı, ilaç veya ihtiyaç duyulan diğer “Soğuk Zincir” ürünlerinin, önerilen depolama şartları maksimum sıcaklığı üzerinde kalınan süreyi gösteren bir belirteçtir.
   
Teknokim soğuk zincir indikatörleri geri dönüşümsüz, az veya aşırı sürede ısıya maruz kalan ilaç vb. ürünler için geçen süreyi takip ederek, nihai tüketiciyi uyaran bir belirteçtir.
 
Ürünün, üretiminden başlayarak taşıma ya da depolama esna-sında sıcaklığın yükselmesi nedeniyle verilen depolama sürelerinin değişikliği nedeniyle kalitesinde bozulmalar meydana gelebilir ve ürün kullanılmaz hale gelir. Oluşumların sadece bir kere veya daha fazlasının meydana gelip gelmediğini bilmek her zaman mümkün olmayabilir. Oysa burada önemli olan üreticinin ürünün sağlıklı olduğunu belirten değerlerin 2°C  -8°C üzerinde ne kadar süreyle kalmış oldu-ğudur. Ürün, kısa süreli mi ya da daha uzun süreli mi ısıya maruz kalmıştır? Amaç sürecin kesin bilinmesidir.

Teknokim, Soğuk Zincir İndikatörleri, özellikle ilaç ürününde bir ya da daha fazla ısı değişimine maruz kalınıp kalınmadığını halen taze veya kullanılamaz olduğunu, süreyi gösterge pencerelerinden belirlemekle kalmayıp aynı zamanda, ürünün kritik sıcaklık seviyesine ne kadar süre maruz kaldığını da bildirir.

Teknokim Soğuk Zincir İndikatörleri başlangıç esnasında sol tarafında bulunan perforajlı başlama piminin çekilmesiyle aktivasyon durumuna geçer ve sağ istikamete doğru logaritmik olarak, her saat başında izlenebilir şekilde, geri dönüşümsüz, son derece hassas bir belirteçtir. Ayrıca, yurdumuzda üretilmesinden dolayı düşük maliyetli ve görsel kullanımı kolay bir üründür. Ürün ya da paket üzerine uygulanabilir şekilde arkasında yapışkan bir yüzey ile üretilmektedir.

İndikatör yüzeyinde bulunan gözlem penceresinden sürecin izlenebilir olması gayesiyle beyaz yüzeyden maviye dönüşür. Depolama esnasında İlaç vb. ürün, verilen güvenli sıcaklık oranından ve nem oranından yüksek olmayan ortamda tutulduğu sürece, renkte bir değişiklik olmayacaktır. Belirtilen sıcaklık eşik seviyesi aşımında renk, sağa doğru gözlem penceresinde bulunan ölçek boyunca hareket edecek ve böylece sıcaklık farklılaşmasının ne kadar süredir devam ettiği açıkça görülebilecektir. Bozulmuş, kullanılamaz halde olan ürünlerde, nakliye, depolama ve son kullanıcı için önemli bir görsel uyarıcıdır.  Soğuk zincir, kırılma noktasının geri dönüşümsüz bir şekilde görsel olarak uyarıcısı olacaktır. Teknokim Soğuk Zincir İndikatörleri, farklı temel süre özelliklerine maruz kalmışlığı veya sıcaklık aşımının çeşitli süre durumlarını izlemek üzere farklı tip ve boylarda üretilmektedir.

Soğutulmuş ya da serin hava deposunda tutulan ilaç ürünleri için 8°C ve 12°C veya İç mekanlardaki ürünler için 18°C - 23°C  gibi daha farklı tipte belirteçler üretilmektedir. Mevcut ürün için veya ikinci bir paket/ ambalajda kullanılmak gayesiyle baskılı ve yapışkan yüzeyli indikatör etiket çeşitleri bulunmaktadır.
                                                                                     

Tüm Hakları Teknokimkimya.com.tr'ye aittir.  Kullanım Şartları Gizlilik Veriyaz Logo